RSC - GEK

Gizartearekin gero eta konprometituago gaude, eta gure Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren proiektuan badakigu animaliek zer on egiten duten adinekoen eta desgaitasunen bat duten pertsonen zaintzan.

Jakin badakigu oso garrantzitsua dela gure animalien ongizatea, pertsona horiek segurtasuna eta maitasuna transmiti dezaten. Ildo horretan, aintzat hartzen dugu programa bat garatzea, animaliek lehen mailako sen motibatzailea piztu dezaten pertsonengan, eta, horrela, zoriontsuago bihur daitezen eta haiengatik gehiago ardura daitezen, animaliak ere zaindu ditzaten.

Badakigu animaliekin terapiak lortzeko, pertsonei laguntzeko, eta beste jarduera batzuek aurrera egin ez duten egoerak bizkortzeko, animalia orekatuak lortu behar ditugula, eta hori da gure konpromisoa.